Website
https://cmotionsrecruitment.nl/
Field of work
Intelligence

About Cmotions

|| Direct naar stages en vacatures ||

https://cmotions.nl/

Cmotions in een notendop

Cmotions bestaat uit zo’n 60 gedreven professionals die allemaal werkzaam zijn op het snijvlak van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties. Het is onze overtuiging dat een multidisciplinaire visie en aanpak leiden tot optimale resultaten.

Mensen, organisaties, markten. Allemaal zijn ze in beweging en continu aan verandering onderhevig. Belangrijk is deze bewegingen te volgen, te verklaren en zo mogelijk te voorspellen. Wij nemen deze ‘Client motions’ als basis voor het vaststellen van een gedragen richting voor verdere ontwikkeling van een organisatie.

Wij hebben een open en transparante cultuur waarin we de kwaliteiten van onze consultants optimaal tot hun recht laten komen. We zijn bovendien nuchter, pragmatisch en gedreven, en houden van een hands-on aanpak.

Onze missie

Wij verklaren en voorspellen ontwikkelingen die van belang zijn voor de besturing van een organisatie. Daartoe maken we gebruik van advanced analytics en data science. Dit zorgt voor een optimale inzet van mensen, processen en middelen.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontsluiten, analyseren en toepassen van data voor strategische, tactische en operationele beslissingen.
Vandaar Fact Based Decisions.

Op basis van analytische competenties komen wij met de opdrachtgever tot optimale managementbeslissingen. Activiteiten die hieruit voortvloeien, realiseren wij op een pragmatische, resultaatgerichte en meetbare manier.

Wat doen wij

Iedere ondernemer of bestuurder heeft eigenlijk maar één vraag:
Wat moet ik doen om zo veel mogelijk grip te hebben op een goede toekomst voor mijn organisatie?

In feite is dat precies wat wij doen: met het toepassen van advanced analytics en data science verklaren en voorspellen wij ontwikkelingen waar je als ondernemer, bestuurder of manager rekening mee kunt houden. Zodat je je op tijd kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden en niet verrast wordt door ontwikkelingen die je had kunnen voorzien met de juiste modellen, analyses en insights.