De evenementen van de MARUG staan garant voor de kennisverbreding van marketing geïnteresseerde studenten. De focus ligt op MSc Marketing Management en MSc Marketing Intelligence studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, maar tegenwoordig zijn er nog veel meer disciplines verbonden met de MARUG. Voor deze doelgroepen organiseert de MARUG jaarlijks tal van inhoudelijke activiteiten waar studenten en het bedrijfsleven samenkomen. Daarnaast streeft de MARUG er naar om jongerejaars studenten warm te maken voor het vakgebied marketing. De kernwaarden van de MARUG evenementen zijn creativiteit, vernieuwing en professionaliteit.

Links in het menu kunt u meer informatie vinden over onze evenementen die voor u interessant kunnen zijn. 

Wil uw bedrijf ook in contact komen met onze leden? Neem dan contact op met Freek van Haarlem!