• 1519

  Leden

 • 72

  Actieve leden

 • 18

  Evenementen

De MARUG is een interfacultaire studievereniging voor marketing-geïnteresseerden op wetenschappelijk niveau. De MARUG is de universitaire intermediair tussen marketingtheorie en de marketingpraktijk, waarmee de uitwisseling van marketingkennis, -kunde en –ervaring bevorderd wordt. Door de contacten met het bedrijfsleven en marketingverenigingen bieden wij studenten een verbreding in hun kennis en carrière mogelijkheden.

De kracht van de MARUG is dat wij ieder jaar vooruitgaan in onze activiteiten en leden, zonder daarin onze kernwaarden te verliezen. Wij stellen ons ten doel dat studenten via de MARUG hun eerste stageplek, traineeship en werkplek vinden. Op deze manier vormen wij de link tussen studenten, de universiteit en het bedrijfsleven, een koppeling die zeker in deze tijd van groot belang is. Het vakgebied is de laatste jaren met de digitalisering en globalisering drastisch veranderd. De MARUG volgt deze transitie op de voet zodat het de beste studenten kan blijven koppelen aan uw bedrijf. Door kwalitatief hoogstaande evenementen die wij gedurende het hele collegejaar organiseren, bieden wij ook uw bedrijf de mogelijkheid om onder de aandacht van studenten en (pas) afgestudeerden te komen.

 • Parnership                                                                             Job board
 • MARUG Pool                                                                         Direct Mailings
 • Facebook                                                                               LinkedIn
 • Twitter                                                                                    Blogs
 • Evenementen
   

Wil uw bedrijf ook in contact komen met onze leden? Neem dan contact op met Job Wentink