De MARUG is een interfacultaire studievereniging voor marketing-geïnteresseerden op wetenschappelijk niveau. De MARUG is de universitaire intermediair tussen marketingtheorie en de marketingpraktijk, waarmee de uitwisseling van marketingkennis, -kunde en –ervaring bevorderd wordt. Door de contacten met het bedrijfsleven en marketingverenigingen bieden wij studenten een verbreding in hun kennis en carrière mogelijkheden.

Het aantal marketing-geïnteresseerde studenten neemt ieder jaar aanzienlijk toe en dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Inmiddels bestaat MARUG al sinds 1981 en telt de vereniging 1500 leden, waarvan circa 80 actieve leden die verschillende commissies vullen. Tevens is een groot aantal wetenschappers en personen uit het bedrijfsleven aan de MARUG verbonden. Naast het bestuur en de 13 commissies kent de MARUG een financieel onafhankelijke stichting, namelijk de MARUG Conference. Bovendien bestaat er een samenwerkingsverband tussen de MARUG en de Marketing Associaties uit Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, en Tilburg; de Marketing Associatie Nederland (M.A.N.).

De M.A.N. verzorgt een drietal activiteiten:

  • De Nationale Marketing Strijd (NMS)
  • De Dutch Marketing Thesis Award (DTMA)
  • Het online Marketing Stage Netwerk; een bemiddeling tussen studenten en bedrijven