Algemene informatie || Functies || Huidige commissie || Interesse?

Algemene informatie

De Battle of the Marketeers is een ééndaags evenement waarbij studenten in teams strijden voor de felbegeerde titel: “Het grootste marketingtalent van Groningen’’. Op deze dag zijn er verschillende cases van interessante bedrijven. Degenen met de beste en meest creatieve oplossing voor de cases zullen na de voorrondes en een finalecase de mooie titel winnen. Voor de studenten die niet in de finalcase komen zal er een aantrekkelijk alternatief programma zijn, vaak een lezing van een interessant bedrijf. De Battle of the Marketeers is een erg toegankelijk evenement voor zowel bachelor- als masterstudenten. 

Deze commissie is gedurende driekwart jaar bezig om dit evenement neer zetten. Het doel voor de commissie is om zo leuk mogelijke cases binnen te halen, vanuit verschillende bedrijven, die studenten graag zouden willen uitwerken.

Aan het einde van de rit heb je geleerd hoe het is om een evenement neer te zetten, heb je veel contact met bedrijven gehad en heb je leren samenwerken met je commissiegenoten. Ook heb je jouw functie specifieke capaciteiten verbeterd. Al met al een mooie aanvulling op je studie en je CV.

  • Aantal commissieleden: 5
  • Sollicitatiedeadline: eind oktober
  • Duur: november t/m februari
  • Werkdruk: 6-8 per week

Functies

Bij de Battle of Marketeers kan je voor de volgende functies solliciteren: 

Voorzitter
Als voorzitter onderhoud je de contacten met het MARUG Bestuur. Je moet erop toezien dat elk commissielid zich aan zijn of haar taak houdt zodat je gezamenlijk tot een goed resultaat komt. Daarvoor is belangrijk dat elk commissielid al aan het begin precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Verder vallen onder deze functie ook een aantal operationele zaken, zoals het plannen van de vergaderingen met de gehele commissie en het regelen van allerlei bijkomstige zaken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer binnen de commissie heerst en zorg je voor een gemotiveerde groep. Tot slot ben jij degene die een algemeen plan van aanpak en een aansluitende planning moet opstellen en ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang hiervan.

Externe betrekkingen I & II
De functies externe betrekkingen I en II bestaat uit het werven van bedrijven voor de verschillende case rondes en de alternatieve lezing. Daarnaast moeten bedrijven benaderd worden om sponsorgeld binnen te halen. De extern handelt alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Je zult veel contact hebben met de extern van het MARUG Bestuur, die je tips kan geven welke bedrijven je kunt benaderen en hoe je dit het beste kan aanpakken. Deze functie kan relatief behoorlijk tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement!

PR & Promotie
De functie PR & promotie is een functie waarin je je creativiteit kwijt kunt. Het doel is bekendheid te kweken voor de Battle of the Marketeers. In overleg met de rest van je commissie stel je een beleid op over wat je wilt uitstralen en hoe je dit, op een uiteraard opvallende wijze, wil doen. De PR functionaris onderhoudt contacten met de ontwerper en de drukker van posters, folders en boekjes.

Dagorganisatie
De taak behorende bij de functie dagorganisatie (DO) is het regelen van alle taken die samenhangen met de dag waarop het evenement plaatsvindt. Hiertoe behoren het regelen van de locatie, de contacten onderhouden die met deze locatie samenhangen en onderhandelen over de prijzen, catering en aankleding. Tevens is het de bedoeling dat je een gedetailleerd draaiboek samenstelt waarin tot op de detail wordt aangegeven wat op welk moment gebeurt en welke personen daar zorg voor moeten dragen. Eveneens moeten er draaiboeken voor de bedrijven en de locaties worden gemaakt. Naast deze zaken zijn er nog diverse andere verantwoordelijkheden waar je mee te maken zal krijgen, zoals het voorzien in de juiste apparatuur.

Huidige commissie

De huidige commissie is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Mark Slump
Externe Betrekkingen I: Quin Kroon
Penningmeester en Externe Betrekkingen II: Mart Vos
Dagorganisatie: Anne Veenhuyzen
PR & Promotie: Kimberley van Hulst

V.l.n.r.: Quin, Kimberley, Mart, Anne, Mark

Interesse?

Voor meer informatie over deze of andere commissies of de verschillende functies, kun je contact opnemen met Maylen de Koning via intern@marug.nl of 050-3637342. Natuurlijk kun je ook altijd even langskomen op het WSN 5414, kamer 0032.