Algemene informatie  || Functies  || Huidige commissie || Interesse?

Algemene informatie

De ComMa is een evenement dat wordt georganiseerd in samenwerking met Commotie, de studievereniging van Communicatie en Informatie Wetenschappen. De ComMa is bij uitstek geschikt voor studenten die zowel in marketing als communicatie geïnteresseerd zijn, omdat het als doel heeft de overlappingen die tussen de twee vakgebieden bestaan te onderstrepen. De dag zal bestaan uit lezingen en workshops en er worden circa 80 studenten verwacht. De ComMa commissie is een ideale kans om je horizon te verbreden naar andere vakgebieden en mensen te leren kennen van een andere faculteit. Dit jaar zal het ComMa congres plaatsvinden op donderdag 11 oktober. 

Het thema van het afgelopen ComMa congres was "Back to Basic?" over terug naar offline marketing.
 

De commissie is gedurende een half jaar bezig met het organiseren van het ComMa Congres dat in oktober plaatsvindt. Vijf studenten van de faculteit CIW of FEB zijn verantwoordelijk voor het bedenken van een overlappend communicatie en marketing thema en het vullen van een middag met interessante lezingen en workshops.

De ComMa is een unieke combinatie van Communicatie en Marketing en daarom maakt dat de ComMa een zeer leuke en ideale commissie om je kennis te verbreden!
- Geralda Wessels (Voorzitter ComMa Congres 2012)

Na een half jaar hebben de commissieleden kennis kunnen maken met zowel de studieverenigingen MARUG als Commotie. Het is voor de organiserende studenten een ideaal evenement om te kunnen proeven hoe het is om een kleinschalig congres neer te zetten voor bachelor studenten en hoe het is om verantwoordelijkheid te hebben voor de verschillende taken.

  • Aantal commissieleden: 5
  • Taal: open voor zowel Nederlandse als internationale studenten
  • Sollicitatiedeadline: februari
  • Duur: maart t/m oktober
  • Werkdruk: 6 uur per week

Functies

Voorzitter
Als voorzitter onderhoud je de contacten met het Commotie Bestuur en MARUG Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, motiveren en ondersteunen van het team tijdens het gehele traject naar het evenement toe. Daarvoor is belangrijk dat elk commissielid al aan het begin precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Verder vallen onder deze functie ook een aantal operationele zaken, zoals het plannen van de vergaderingen met de gehele commissie en het regelen van allerlei bijkomstige zaken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer binnen de commissie heerst. Tot slot ben jij degene die een algemeen plan van aanpak en een aansluitende planning moet opstellen en ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang hiervan.

Externe betrekkingen & penningmeester
De belangrijkste taak van de extern is het werven van de sponsoren en het invullen van de workshops. De extern handelt alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Bij deze functie kom je veelvuldig in contact met bedrijven, hiertoe is een vlotte babbel en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Deze functie kan relatief tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement!

De functie penningmeester is er uiteraard om de administratie bij te houden, maar ook om de begroting op te stellen, te checken en up-to-date te houden. Verder moet de penningmeester financiële verantwoording afleggen naar de beide besturen.

Thematiek & sprekers
De functie thematiek & sprekers houdt in dat je het thema van de dag bepaalt en verder ontwikkelt. Als het thema eenmaal vast staat ga je aan de slag met het benaderen van geschikte sprekers. Je onderhoudt de contacten met hen en zoekt samen met hen naar een geschikte invulling van de lezing. Wanneer de invulling van alle sprekers bekend is, wordt het tijd om de opzet van de dag en de dagplanning vast te stellen samen met de dagorganisatie.

PR & Promotie
De PR & promotie gaat samen met functie thematiek aan de slag om het logo en de slogan te ontwerpen en te ontwikkelen. Het is een functie waarin je je creativiteit kwijt kunt. In overleg met de rest van de commissie stel je een beleid op over wat je wilt uitstralen en hoe je dit, op een uiteraard opvallende wijze, wil doen. Denk aan een website, posters, advertenties en flyers. Ook onderhoud je contacten met de drukker.

Dagorganisatie
De taak behorende bij de functie dagorganisatie (DO) is het regelen van alle taken die samenhangen met de dag waarop het evenement plaatsvindt. Hiertoe behoren het regelen van de locatie, de contacten onderhouden met deze locatie en onderhandelen over de prijzen, catering en aankleding. Tevens is het de bedoeling dat je een draaiboek samenstelt waarin tot op de detail wordt aangegeven wat op welk moment gebeurt en welke personen daar zorg voor moeten dragen. Naast deze zaken zijn er nog diverse andere verantwoordelijkheden waar je mee te maken zal krijgen, zoals het voorzien in de juiste apparatuur. Naast de functie dagorganisatie zal jij de rol van secretaris op je nemen. Dit houdt in dat je notuleert tijdens de vergaderingen, deze vervolgens uitwerkt en mailt naar je commissieleden en de besturen.

Commissie ComMa 2018

Voorzitter: Denise Pizzimenti
Externe Betrekkingen & Penningmeester: Romy Elshof
Thematiek & Sprekers: Anna van Prooijen
Dagorganisatie: Avin Ghafor
PR & Promotie: Esmée Stofbergen


V.l.n.r.: Avin, Esmée, Denise, Romy, Anna

Interesse?

Voor meer informatie over deze of andere commissies of de verschillende functies, kun je contact opnemen met Julia Weekenstroo. Natuurlijk kun je ook altijd even langskomen op het WSN 5414, kamer 0032.