Algemene informatie || Functies || Huidig bestuur || Interesse?

Algemene informatie

De MARUG Marketing Conference is het grootste studenten Marketing congres van Nederland. Jaarlijks bezoeken ongeveer 500 studenten en bedrijfsdeelnemers dit evenement. Tijdens dit congres zullen er lezingen en workshops plaatsvinden gerelateerd aan een specifiek thema, dit jaar is het thema "Contagious Content: Stand Out from the Crowd!". De vorige jaren waren de thema's o.a. "The Cloud of Connections: One click away from your customer", "The Jungle of Data", "Marketing 2020",  “Authenticiteit" and "Customer Engagement”. Kijk voor meer informatie op de MARUG Conference website.

 

Als Conference Bestuur zet je je bijna een heel jaar in voor het organiseren van deze mooie dag. De congressen van de MARUG hebben zich de afgelopen jaren onderscheiden door actualiteit, kwaliteit en professionaliteit. Het is belangrijk dat deze consistentie blijft bestaan. Elke dag ben je een paar uur bezig met je functie, gemiddeld 20 à 25 uur per week. De zwaartepunten liggen verschillend per functie, elke functie kent een eigen piek in de hoeveelheid tijd dat je ermee bezig bent. In de laatste 2 maanden ben je drukker om de laatste dingen voor de grote dag te regelen.

Het organiseren van de MARUG Marketing Conference is naast een geweldig leermoment, ook een moment van zelfontplooiing. Je leert hoe een groot evenement georganiseerd wordt, wat daar allemaal bij komt kijken, je hebt contact met bedrijven en natuurlijk ook met studenten.

  • Aantal bestuursleden: 6
  • Taal: alleen open voor Nederlandssprekende studenten
  • Sollicitatiedeadline: 17 april (voorzitter), 9 mei (overige functies)
  • Duur: juni t/m maart
  • Werkdruk: parttime, ongeveer 25 uur per week

Functies

Voorzitter
Als voorzitter onderhoud je de contacten met het MARUG Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, motiveren en ondersteunen van het team tijdens het gehele traject naar het evenement toe. Daarvoor is belangrijk dat elk bestuurslid al aan het begin precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Verder vallen onder deze functie ook een aantal operationele zaken, zoals het plannen van de vergaderingen met het gehele bestuur en de Raad van Toezicht en het regelen van allerlei bijkomstige zaken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer binnen het bestuur heerst. Tot slot ben jij degene die een algemeen plan van aanpak en een aansluitende planning moet opstellen en ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang hiervan.

Externe Betrekkingen |
De belangrijkste taak van de extern is het werven van de hoofd- en co-sponsor(en). De extern handelt alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Bij deze functie kom je veelvuldig in contact met bedrijven, hiertoe is een vlotte babbel en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Binnen deze functie heb je veel contact met de extern van het MARUG Bestuur, die je tips kan geven welke bedrijven je kunt benaderen en hoe je dit het beste kan aanpakken. Deze functie kan relatief behoorlijk tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement!

Externe Betrekkingen || & Penningmeester
Als penningmeester ben je ten eerste natuurlijk verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de begroting. Verder leg je financiële verantwoording af naar het bestuur, regel je de administratie (incasso’s, facturen e.d.) en zorg je voor de verschillende subsidies. Naast deze taak ben je net als de Externe Betrekkingen | verantwoordelijk voor het acquireren van bedrijven. 

Thematiek en Sprekers & Secretaris
De functie thematiek & sprekers houdt in dat je het thema van de dag bepaalt en verder ontwikkelt. Als het thema eenmaal vast staat ga je aan de slag met het benaderen van geschikte sprekers en een dagvoorzitter. Je onderhoudt de contacten met hen en zoekt samen met hen naar een geschikte invulling van de lezing. Wanneer de invulling van alle sprekers bekend is, wordt het tijd om de opzet van de dag en de dagplanning vast te stellen.

De functie secretaris stelt het Comité van Aanbeveling en het Comité Adviesraad samen en coördineert deze. Tevens ben je verantwoordelijk voor het notuleren tijdens de vergaderingen, het verzorgen van mailings en beheer je de adressenbestanden. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de inschrijvingen en het indelen van de recruitmentactiviteiten.

PR & Promotie
De PR & promotie gaat nadat het thema is bepaald aan de slag om het logo en de slogan te ontwerpen en te ontwikkelen. Het is een functie waarin je je creativiteit kwijt kan. In overleg met de rest van de commissie stel je een beleid op over wat je wilt uitstralen en hoe je dit, op een uiteraard opvallende wijs, wil doen. Denk aan een website, posters en flyers, advertenties en het programmaboekje. Ook onderhoud je contacten met de drukker.

Dagorganisatie
Één van de taken van de dagorganisatie is het onderhandelen met de locatie Martiniplaza. Je onderhandelt over prijzen, lunches, aankleding etc. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor alles wat met de dag te maken heeft. Tevens is het de bedoeling dat je een gedetailleerd draaiboek samenstelt waarin tot op de detail wordt aangegeven wat op welk moment gebeurt en welke personen daar zorg voor moeten dragen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het werven van advertenties en bedrijfsdeelnemers.

Ook stel je in oktober samen met het bestuur de Dagorganisatie commissie (DO) samen, die je verder helpt de dag te organiseren.

De DO-commissie kent de volgende functies:

  • Productsponsoring
  • Promotie
  • Acquisitie
  • Media, Techniek & Organisatie

Huidig bestuur

Het Conference Bestuur 2018-2019 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Sanne Fleur Niers
Externe Betrekkingen: Gerbert Lozeman
Penningmeester & Extern 2: Robin Zijlstra
Secretaris en Thematiek & Sprekers: Elske van Randwijk
PR & Promotie: Nina ter Beest
Hoofd Dagorganisatie: Maartje Lensink

V.l.n.r.: Elske, Robin, Sanne Fleur, Gerbert, Nina

Emailadres: info@marugconference.nl

Interesse?

Voor meer informatie over deze of andere commissies of de verschillende functies, kun je contact opnemen met Julia Weekenstroo. Natuurlijk kun je ook altijd even langskomen op het WSN 5414, kamer 0032.