Algemene informatie || Functies || Huidige commissie || Interesse?

Algemene informatie

Het Master Marketing Team (MMT) bestaat uit twee halfjaarlijkse commissies: MMT Fall en MMT Spring. De commissies bestaan uit Master Marketing studenten die elk evenementen zullen organiseren voor hun mede Master Marketing studenten.

Het doel van de evenementen is om de studenten te introduceren met de dynamische wereld van marketing en hun een beter idee te geven hoe het is om te werken in de marketing. Bij een tweetal van de evenementen zullen er lezingen en/of workshops worden gegeven door bekende marketing bedrijven. Het andere evenement is een eendaagse Inhousetour door Nederland. De afgelopen jaren is gebleken dat er vanuit de studenten maar ook vanuit de bedrijven veel interesse is voor het MMT.

Door het drukke leven van de Master studenten zijn de evenementen beperkt tot een dagdeel of een dag per evenement. Als lid van het MMT zal je deelnemen in het organiseren van de evenementen en zal je er voor zorgen dat er een interessante, creatieve maar ook inspirerende dag wordt neergezet voor je mede studenten.

Een andere functie van het MMT is dat je de stem van de studenten bent tegenover de Marketing vakgroep. De voorzitter zal de studenten vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de Marketing vakgroep. Een opmerking over de vakken, tentamens of andere marketing studie gerelateerde problemen zal besproken worden en opgelost. Het is één van de doelen van het MMT om er voor te zorgen dat het studeren van de Master Marketing leuk is voor iedereen.

Samen met je commissiegenoten zal je mooie evenementen neerzetten voor de Masters Marketing Intelligence en Marketing Management. Je zult bedrijven benaderen voor het leveren van sponsoring en workshops en je zult samenwerken met het bestuur om alles in goede banen te leiden. Ook zal de commissie intensief contact houden met de vakgroep Marketing van de FEB.

MMT Fall organiseert de volgende twee evenementen:

Master Career Day
MARUG Management Tour

MMT Spring organiseert het volgende evenement:

Master Intelligence Event

Aan het einde van de rit heb je een of twee mooie evenementen neergezet, ben je veel in contact gekomen met studenten en het bedrijfsleven en heb je de aan je functie inherente capaciteiten verbeterd. Al met al een mooie aanvulling op je studie en je cv.

  • Aantal commissieleden: 5
  • Taal: open voor zowel Nederlandse als internationale studenten
  • Sollicitatiedeadline MMT Spring: 14 november (voorzitter), 28 november (overige functies)
  • Duur MMT Spring: november t/m juni
  • Sollicitatiedeadline MMT Fall: mei 
  • Duur MMT Fall: mei t/m december
  • Werkdruk: 10 uur per week

Functies

Voorzitter
Als voorzitter onderhoud je de contacten met het MARUG Bestuur, de universiteit en de vakgroep Marketing. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, motiveren en ondersteunen van het team tijdens het gehele traject naar het evenement toe. Daarvoor is het belangrijk dat de voorzitter ervoor zorgt dat de visie van elk commissie lid hetzelfde is. Verder ben je ook verantwoordelijk voor het voorbereiden, plannen en leiden van de vergaderingen. Als voorzitter zit je samen met de voorzitter van het bestuur bij de vakgroep vergaderingen. Bij deze vergaderingen praat en denk je mee over de Master Marketing. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer binnen de commissie heerst, hiervoor is de voorzitter dan ook verantwoordelijk. Tot slot ben jij degene die een algemeen plan van aanpak en een aansluitende planning moet opstellen en ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang hiervan. 

Externe betrekkingen I
De belangrijkste taak van de externe betrekkingen I is potentiële bedrijven benaderen. Het doel is om deze bedrijven enthousiast te maken om deel te nemen aan de evenementen die georganiseerd worden voor MMT. Dit kan in de vorm van een lezing, workshop of sponsoring. De externe betrekkingen I handelt alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Bij deze functie kom je veelvuldig in contact met bedrijven, hiertoe is een vlotte babbel en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Als externe betrekkingen I ben je dan ook eindverantwoordelijke voor de functies externe betrekkingen en contactpersoon zijn voor de externe functionaris van het MARUG bestuur.  Binnen deze functie zal je veel contact hebben met de extern van het MARUG bestuur, die je tips kan geven welke bedrijven je kunt benaderen en hoe je dit het beste kan aanpakken. Deze functie kan relatief tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement! Omdat dit een grote en belangrijke functie is binnen het MMT, wordt deze functie door twee Nederlandse studenten gedaan.

Externe betrekkingen II
Als externe betrekkingen II ben je de rechterhand van externe betrekkingen I. De belangrijkste taak van de externe betrekkingen II is potentiële bedrijven benaderen. Het doel is om deze bedrijven enthousiast te maken om deel te nemen aan de evenementen die georganiseerd worden voor MMT. Dit kan in de vorm van een lezing, workshop of sponsoring. De externe betrekkingen II handelt net als externe betrekkingen I alle contacten met de diverse bedrijven af. Van groot belang is tevens dat alle contractuele afspraken worden nagekomen. Bij deze functie kom je veelvuldig in contact met bedrijven, hiertoe is een vlotte babbel en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Deze functie kan relatief tijdrovend zijn; het is een uitdaging om bedrijven te benaderen en te overtuigen van de waarde van je evenement! Omdat dit een grote en belangrijke functie is binnen het MMT, wordt deze functie door twee Nederlands studenten gedaan.

PR & Promotie
Als PR & promotie functionaris ben jij verantwoordelijk voor de promotie van de door MMT georganiseerde evenementen. Het is een functie waarin je je creativiteit kwijt kunt. In overleg met de rest van de commissie stel je een beleid op over wat je wilt uitstralen en hoe je dit, op een uiteraard opvallende wijze, wil doen. Denk hierbij aan het ontwerpen van de flyers en posters, de aanpak wat betreft social media en de organisatie van de collegepraatjes. 

Dagorganisatie & penningmeester
Als dagorganisatie en penningmeester ben je verantwoordelijk voor twee taken. De taak behorende bij de functie dagorganisatie (DO) is het regelen van alle taken die samenhangen met de dag waarop het evenement plaatsvindt. Hiertoe behoren het regelen van de locatie, de contacten onderhouden die met deze locatie samenhangen en onderhandelen over de prijzen, lunches en aankleding. Tevens is het de bedoeling dat je een gedetailleerd draaiboek samenstelt waarin tot op de detail wordt aangegeven wat op welk moment gebeurt en welke personen daar zorg voor moeten dragen. Eveneens moeten er draaiboeken voor de bedrijven en de locaties worden gemaakt. Naast deze zaken zijn er nog diverse andere verantwoordelijkheden waar je mee te maken zal krijgen, zoals het voorzien in de juiste apparatuur en het verzorgen van de catering. De tweede taak is de functie penningmeester. Als penningmeester beheer je het geld en zorg je voor een up to date begroting. 

Huidige commissie

Master Marketing Team Spring

Voorzitter: Amelie Schuler
Externe Betrekkingen: Faber de Groot
PR Promotie: Aniek Groenwold
Dagorganisatie / Penningmeester: Jessica de Vries


V.l.n.r.: Faber, Amelie. Aniek, Jessica

Emailadres:  mmt@marug.nl

Interesse?

Voor meer informatie over deze of andere commissies of de verschillende functies, kun je contact opnemen met Julia Weekenstroo. Natuurlijk kun je ook altijd even langskomen op het WSN 5414, kamer 0032.