Algemene informatie || Externe MARUG Links

Algemene informatie

De Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG) is een interfacultaire studievereniging voor onder andere studenten Economie, Bedrijfskunde, Communicatiewetenschappen en Psychologie, die als universitaire intermediair fungeert tussen marketingtheorie en -praktijk. De MARUG werd in 1981 opgericht op initiatief van prof.dr. P.S.H. Leeflang, emeritus hoogleraar bij de vakgroep Marketing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

De MARUG stelt zich ten doel de uitwisseling van marketingkennis, en -ervaring te bevorderen, door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten. Hiervoor onderhoudt zij enerzijds contacten met universiteiten en studenten en anderzijds met het bedrijfsleven. De MARUG telt op dit moment ongeveer 1500 leden. MARUG-leden staan bekend als actieve, sociale, intelligentie en enthousiaste studenten die zich buiten hun studie willen oriënteren op marketing. Tevens is een groot aantal wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven aan de MARUG verbonden. Naast twaalf commissies kent de MARUG twee financieel onafhankelijke stichtingen. De MARUG is verbonden aan de Marketing Associaties uit Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Tilburg in de Marketing Associatie Nederland (M.A.N.) genaamd.

 

Externe MARUG links

MARUG op Linkedin

MARUG op Facebook

MARUG op Twitter

MARUG op Instagram