Het MARUG Bestuur 2009-2010 was als volgt samengesteld:

V.l.n.r: Boudewijn Schrijver, Peter Bijlsma, Carolien Schneider, Wilbert van der Woude, Marijke van Ark, Mark Jansen

Voorzitter: Wilbert van der Woude
Secretaris: Marijke van Ark
Penningmeester: Boudewijn Schrijver
Externe Betrekkingen: Peter Bijlsma
Interne Betrekkingen: Carolien Schneider
PR & Promotie: Mark Jansen